STARTSIDE  |  SKOGSFUGL- OG RYPEJAKT  |  ANNEN JAKT OG FISKE.  |  HUSVÆRE  |   BILDER  |  KART   |   KONTAKT

Velkommen til Elstad Utmarkslag!

Vi selger laksefiske i Namsen, skogsfugljakt, harejakt, elgjakt, beverjakt, rådyrjakt, annen småviltjakt, innlandsfiske etter ørret. Vi tilbyr overnatting i flere hytter og hus det kan velges mellom. Utmarkslagets areal er 42.600 dekar.

- Om oss
Elstad Utmarkslag er stiftet i 1968 og forvalter jakt- og fiskeressursene til gårdene på Elstad.
Dagens eiere heter Elg Elstad, Anne Ulvig og Johannes Østerås. Førstnevnte er leder.
Styret består av alle 3, oppgaver fordeles etter behov. Vi og våre forgjengere har solgt jakt og fiske i vårt område i flere tiår, og er selv erfarne jegere og fiskere.

- Om Elstad
Elstad er ett naturskjønt område med både villmarkspreget natur og god atkomst med skogsveier over det meste av arealet. Er man villig til å gå en time eller to kommer man til uberørte områder ett stykke fra bilvei hvor det sjelden ferdes folk. Området er variert med både storskog, myrer og fjell. Det meste av arealet er skogvokst med gran og furu i varierende størrelse og tetthet. Dominert av plantefelt i lavereliggende områder og med åpnere fjellskog høyere oppe. Noen steder er det bratt men for det meste fint terreng. Høyde over havet fra 30 til 541 meter. Skoggrensen går ved ca 400 meter. Det er en allsidig flora og fauna her. Bjørn, gaupe og jerv forekommer, men ikke ulv.

- Hvorfor jakte / fiske på Elstad?
Gode viltbestander, bra produkter, god valgfri overnatting, serviceinnstilte grunneiere, flott natur, god tilgjengelighet, lite folk i terrenget, god plass. Jegerne får utdelt jaktkart når de ankommer.

Vi ønsker å gi våre kunder en flott opplevelse med å jakte, fiske og bo på Elstad. Våre kunder er privatpersoner, vennegjenger, bedrifter, lidenskapelige jegere/fiskere, friluftsfolk, familier. Markedet er primært hele Norge, men også Norden, Europa og verden.Vårt mål med virksomheten er å trekke folk til bygda for positive opplevelser, og å ha en fin næringsinntekt basert på våre eiendommer og husværer.

Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon!

Hvordan komme til Grong:

Elstad ligger i Grong kommune i Namdalen, Nord-Trøndelag. 180 km nordover langs E6 fra Trondheim Lufthavn Værnes.

Veibeskrivelse lokalt: 10 km nord for Grong sentrum langs E6 ligger Gartland, ta her av til høyre ved skilt ”Rossetnes” kjør så 2,6 km etter hovedvei til Elstad.